Målrettet Intervensjon fyller 15 år!

1. september 2015 ble MI 15 år.

MI ble etablert høsten 2000. Vi hadde tilholdssted på Vingnes i Lillehammer kommune. Vi har gått i fra tre ansatte til 48 med tverrfaglig bakgrunn – vernepleiere, lærere, førskolelærere, barnevernspedagog, omsorgsarbeidere, sosionom, håndverkere, samt psykisk helsearbeidere.

Under denne ekspanderingen har vi hatt ett mål for øyet – bygge en smidig og oversiktlig organisasjon med kvalitet i samtlige ledd. Høyest kompetanse nærmest tjenestemottaker har vært en gjennomgripende filosofi.

1. september 2015 ble MI 15 år. Vi kan vise til svært gode resultater, ikke minst i forhold til den enkelte tjenestemottakers selvopplevde livskvalitet og utvikling. Dette er vi stolte av.

Vi ønsker å takke alle våre ansatte som bidrar til at MI oppnår sine mål, samt til alle våre oppdragsgivere som har valgt å benytte seg av våre tjenester.