Egen avdeling for ungdom over og under 18 år.

Bokollektivet har eksistert siden 2011 og ble utvidet i 2014. Bokollektivet består av til sammen ni leiligheter fordelt på fem hus i Lillehammer sentrum. I bokollektivet bor ungdom og ansatte sammen, hver enkelt ungdom disponerer sin egen leilighet i bokollektivet. Det er etablert en egen selvstendig personalenhet i ett av de fem husene. Det er mulighet for eget rom i denne personalleiligheten for de som av ulike årsaker ikke kan bo for seg selv. MI disponerer forøvrig en leilighet i Spania (Aguilas) og hytte på Skeikampen, hvor det tilrettelegges for ferie og aktiviteter med ungdommene. Vi tilpasser bemanningen i samråd med oppdragsgivers ønsker og den enkeltes utfordringer. Målsettinger og fremdrift evalueres jevnlig.

553890

Av og til kan ikke ungdom lenger bo hjemme, for noen av disse er det av ulike årsaker heller ikke aktuelt å bo for seg selv. Når ikke familie, institusjon eller kommunalt bofellesskap er det riktige, kan det være en utfordring å finne gode tiltak. Bokollektivet kan da være et alternativ for en kortere eller lengre periode. Hos MI er det trygge og tilgjengelige voksne tilstede døgnet rundt. Ungdommen vil oppleve stor grad av frihet under ansvar. De skal lære seg å mestre alt fra kjedelige hverdager til ulike aktiviteter, kombinert med skole/arbeid/fritid. Vi har fokus på hverdagen. Noen er i behov av botrening, mens andre trenger at voksne er med på skole eller arbeid. Ulike utfordringer krever ulik tilrettelegging. Vi samarbeider med foresatte og nettverk, samt de hjelpeinstanser som til enhver tid er involvert.

shoes-on-dock

Personalet går i kontinuitetsturnus/medleverturnus, hvilket betyr stabil voksenkontakt over flere døgn. Bokollektivet blir en «familie», men med flere voksne å spille på. De voksne har varme, omsorg og humor. De våger å gå inn i en gjensidig relasjon med ungdom der anerkjennelse og aksept er vektlagt. Dette mener vi bidrar til økt selvtillit og tilhørighet i fellesskapet. Samtidig er vi tett på og stiller realistiske krav til den enkelte.

Vi opplever at de gode samtalene oppstår når vi er sammen og når det faller seg naturlig å snakke, for eksempel i daglige gjøremål, eller på en hyttetur – ikke gjennom planlagte formelle samtaler og møter. Vi ser at ungdommen i bokollektivet blir gladere, mer aktive og selvstendige. Derfor kan vi si at vår tilnærming virker og bidrar til en positiv endring, vennskap og økt deltakelse. Gjennom trygge og stabile relasjoner, erfaring og mestring ønsker vi å tilrettelegge for selvstendighet mot voksenlivet.

Bokollektivet er et frivillig tilbud.

Klikk her for mer informasjon…